ZBOG ČEGA JE SEKSUALNO OBRAZOVANJE VAŽNO

Seksualno obrazovanje ima za cilj da ti pomogne da izbegneš mnoge neželjene posledice neznanja i predrasuda. Ono služi tome da ti pomogne da shvatiš da prerano i nezaštićeno stupanje u seksualne odnose nije dobro za tebe. Takođe, pomaže ti da shvatiš kada je pravo vreme i šta da radiš kada dođe do nekih neželjenih stvari.

Seksualno obrazovanje bi trebalo da doprinese razvoju tolerantnih i na poštovanju zasnovanih i kvalitetnih odnosa među polovima i među ljudima uopšte.

Kada su ti znanje i bitne informacije dostupi na pravi način onda se uz podršku roditelja, prijatelja, nastavnika i drugih važnih ljudi iz tvog okruženja možeš sačuvati od nekih negativnih stvari i biti spreman-a za pojedine izazove.

Uz pomoć obrazovanja o reproduktivnom zdravlju:

- Možeš lakše da izbegneš negativne efekte po svoje zdravlje-

  • - podaci nam govore da je mnogo mladih seksualno aktivno, ali da ne vode računa o svom zdravlju. Veliki broj seksualno prenosivih bolesti među adolescentima i maloletničkih trudnoća ovo nam potvrđuju. Ukoliko ne informišemo i obrazujemo mlade na ovu temu to je kao da smo ih pustili u saobraćaj, a da ih prethodno nismo upoznali sa pravilima. Kvalitetno obrazovanje i pravovremeno informisanje je tvoje pravo kroz čije ostvarenje možeš da se zaštitiš i budeš zdrav-a.

- Možeš otvoreno da komuniciraš o seksu i posledicama-

  • - efikasno seksualno obrazovanje pomaže ti da shvatiš da je prerano stupanje u seksualne odnose pogrešno i da za to moraš da budeš spreman-a. Ono će ti ukazati na potrebu da o ovoj temi otvoreno i bez stida razgovaraš sa roditeljima, prijateljima i partnerom. Otvorena komunikacija omogućiće ti prave informacije u pravom trenutku. Na ovaj način lakše ćeš ,na primer, saznati da je kondom najbolja prevencija za neželjenu trudnoću i većinu zaraznih bolesti.

- Biće ti jasnija razlika između zdravih i nezdravih emotivnih veza-

  • - potrebno je da razviješ veštine za stvaranje zdravih veza- da umeš da komuniciraš i da znaš kako se rešavaju konflikti kao i kako se donose zajedničke zdrave odluke u vezi sa seksualnim aktivnostima.

- Naučićeš da razumeš, vrednuješ i osećaš autonomiju svog tela-

  • -Imaš pravo da kažeš ne i biraš aktivnosti u kojima ćeš učestvovati. S ovim je u vezi i pozitivna slika o svom telu koju stvaramo tokom života.

- Naučićeš da poštuješ tuđe pravo na autonomiju sopstvenog tela

- ako mladi ljudi razumeju šta je seksualno nasilje onda je veća verovatnoća da se ono neće događati među njima u meri u kojoj se događa. Svakako, potrebno je da znaju gde i kako da potraže pomoć ukoliko im bude potrebna.

- Lakše ćeš razumeti činjenicu da svi ljudi imaju pravo na seksualnu orijentaciju i rodni identitet i da je to nešto što bi trebalo da poštujemo i prihvatamo!