Modul 1

Reproduktivno zdravlje

U ovom modulu naučićete šta je to seksualnost, šta se podrazumeva pod fizičkom i emocionalnom zrelošću, o čemu treba voditi računa prilikom izbora partnera, kao i koji su sve potencijalni strahovi koji se mogu javiti prilikom stupanja u intimne odnose. Detaljno je obrađen pojam kontracepcije kao i većina dostupnih kontraceptivnih metoda .

Svetska zdravstvena organizacija definiše reproduktivno zdravlje kao stanje fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja u svim oblastima vezanim za reproduktivni sistem, u svim fazama života. Ono podrazumeva da su ljudi u mogućnosti da imaju zadovoljavajući i bezbedan seksualni život i sposobnost da imaju potomstvo, kao i slobodu da odluče da li će ga imati, kada i koliko često. Sastavni deo reproduktivnog zdravlja je pravo muškaraca i žena da budu informisani, da imaju pristup bezbednim, efikasnim, dostupnim i prihvatljivim metodama planiranja porodice po svom izboru, kao i pravo na adekvatne usluge zdravstvene zaštite koji ženi omogućavaju bezbednu trudnoću i porođaj.