Modul 2

Potencijalni rizici i prevencija

U ovom modulu saznaćete koje polno prenosive bolesti postoje, kako svako od nas može da uradi dijagnostiku za sebe, kao i kolika je važnost redovnih pregleda. Saznaćete i kada je vreme za prvu posetu ginekologu i urologu i kako izgleda sam pregled. Takođe, predstavljen je i način reakcije i komunikacije u slučaju neželjene trudnoće, kao i pružanje podrške u ovakvim situacijama.

Svrha seksualnog zdravlja je unapređenje kvaliteta života i ličnih veza, a ne samo savetovanje i zaštita vezana za reprodukciju i polno prenosive bolesti.