REthink your health

Seksualnost je i u XXI veku ostala tabu tema. U takvoj atmosferi ne možemo da kažemo da su mladi informisani o temama reproduktivnog zdravlja na adekvatan način. Upitno je i kakvu vrstu podrške oni dobijaju, znaju li kome mogu da se obrate i u koga uopšte imaju dovoljno poverenja da zatraže pomoć kada im zatreba.

Ukoliko želiš da saznaš više o svom reproduktivnom zdravlju, izazovima sa kojima možeš da se suočiš i kako da dođeš do podrške onda si na pravom mestu.

Na ovom sajtu posvećeni smo upoznavanju mladih sa osnovnim pojmovima i činjenicama o reproduktivnom zdravlju. Cilj nam je i da promovišemo značaj obrazovanja o reproduktivnom zdravlju i pozitivni uticaj ovakvog pristupa na celo društvo.

Edukacija

 Šta treba da znamo?

Čega treba da se čuvamo i kako?

Ko sve može da nas podrži?

Novosti

Partneri

Donatori

Sajt je razvijen u okviru projekat “REthink your health” koji je podržan od strane Fondacije Tempus kao deo Erazmus+ programa Evropske unije.

Connect International

Šansa za roditeljstvo