ŠTA JE TO SEKSUALNO ZDRAVLJE

Ukoliko prevaziđeš strahove i nedoumice u vezi sa seksom, obezbediš i pravilno koristiš zaštitu od neželjene trudnoće i polnih infekcija, tebi i tvojoj voljenoj osobi seks može doneti mnogo užitka i radosti, potvrdu ljubavi, a imaće i povoljan uticaj na zdravlje.
Pod seksualnim zdravljem ne podrazumeva se samo odsustvo bolesti ili poremećaja, nego i mogućnost doživljavanja seksualnog zadovoljstva, upuštanja u ravnopravne i međusobno zadovoljavajuće seksualne odnose, koji su rezultat obostranog pristanka partnera/ki, poštovanja i bliskosti.

Seksulno zdravlje doprinosi radosti življenja, pomaže učvršćivanju partnerskih odnosa i sazrevanju tvoje ličnosti.

Seksualno zdravlje uključuje:
– prihvatanje vlastitog tela i seksualnosti;
– mogućnost izbora – kada, kako i s kim stupiti u seksualne odnose;
– pravo na lične vrednosti i poštovanje tuđih vrednosti;
– otvorenu komunikaciju s partnerom/kom o seksualnim potrebama i željama, na neosuđujući i nepresuđujući način;
– uživanje u seksualnosti bez krivice, straha i stida;
– zaštitu sebe i partnera/ke od infekcija i bolesti;
– slobodu u odlučivanju želi li se ili ne želi dete, i ako se želi, koliko dece;
– pristup informacijama i servisima (savetovalištima za reproduktivno zdravlje);
– slobodu od prisile i nasilja;