SIFILIS

Sifilis je polna bolest izazvana bakterijom spiroheta. Ukoliko se ne leči, može prerasti u ozbiljno, a čak I smrtonosno oboljenje. Prenosi se seksualnim odnosom sa inficiranom osobom, a period inkubacije traje od 14 dana do 3 meseca. Savremenim medicinskim ispitivanjima moguće je otkriti bolest u ranom dobu pre nego uznapreduje.

Rani simptomi i kod muškaraca i kod žena javljaju se dve do dvanaest nedelja nakon rizičnog odnosa. Prvo se javljaju bezbolne ranice na usnama ili genitalnim organima koje traju dve do šest nedelja. Iako se ranice povlače, bolest ostaje i napreduje.

Nakon 6-8 nedelja javlja se drugi stadijum simptoma, odnosno ranice i osip na telu, malaksalost kao kod gripa. Simptomi polako nestaju, ali je bolest prisutna I dalje.

Kasni stadijum sifilisa su gumatozni sifilis (rane koje se mogu pojaviti na raznim organima, najčešće na koži i kostima), kao i oštećenja mozga koja mogu za posledicu imati ludilo ili smrtni ishod.

Da bi postavili dijagnozu sifilisa, potrebno je da lekar pošalje uzorak tečnosti sa ranice i pošalje je na ispitivanje. Mogu se uraditi i ispitivanja iz krvi ali se rezultat obično čeka duže.