KADA JE VREME ZA PRVI PREGLED KOD GINEKOLOGA

Na prvi pregled kod ginekologa, ukoliko nije potrebno ranije, najbolje je otići između 13. i 15. godine života. Veoma je važno da devojčica izgradi dobar odnos i ima poverenja u svog ginekologa, kako bi mogla što pre da se opusti i sa njim porazgovara o pitanjima koja su za nju važna. To su uglavnom pitanja vezana za samu seksualnost, seksualne odnose, kontracepciju, menstruaciju, ali i pitanja o zdravom načinu života.

Lekar treba da se potruditi da objasni sve ono što vas zanima u vezi sa pubertetom:

  • Menstruacija
  • Sprečavanje trudnoće
  • Polne bolesti
  • Seksualna aktivnost
  • Trudnoća
  • Izgled tela.

Dobar ginekolog se uvek trudi da izgradi odnos pun poverenja sa svojim pacijentima. Dogovori sa roditeljima ukoliko te oni prate koje sve informacije treba da saznaš tokom pregleda, šta je to što te posebno interesuje u vezi sa tvojim zdravljem.

Prvi pregled ginekologa može biti samo u vidu razgovora o problemima, ali i nedoumicama u vezi sa seksualnim odnosima, menstruacijom ili bilo kom drugom temom koja ima veze sa reproduktivnim zdravljem, a o kojoj bi želela da znaš više.