EDUKACIJA

Reproduktivno zdravlje

U ovom modulu naučićete šta je to seksualnost, šta se podrazumeva pod fizičkom i emocionalnom zrelošću, o čemu treba voditi računa prilikom izbora partnera, kao i koji su sve potencijalni strahovi koji se mogu javiti prilikom stupanja u intimne odnose. Detaljno je obrađen pojam kontracepcije kao i većina dostupnih kontraceptivnih metoda .

Svetska zdravstvena organizacija definiše reproduktivno zdravlje kao stanje fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja u svim oblastima vezanim za reproduktivni sistem, u svim fazama života. Ono podrazumeva da su ljudi u mogućnosti da imaju zadovoljavajući i bezbedan seksualni život i sposobnost da imaju potomstvo, kao i slobodu da odluče da li će ga imati, kada i koliko često. Sastavni deo reproduktivnog zdravlja je pravo muškaraca i žena da budu informisani, da imaju pristup bezbednim, efikasnim, dostupnim i prihvatljivim metodama planiranja porodice po svom izboru, kao i pravo na adekvatne usluge zdravstvene zaštite koji ženi omogućavaju bezbednu trudnoću i porođaj.

Potencijalni rizici i prevencija

U ovom modulu saznaćete koje polno prenosive bolesti postoje, kako svako od nas može da uradi dijagnostiku za sebe, kao i kolika je važnost redovnih pregleda. Saznaćete i kada je vreme za prvu posetu ginekologu i urologu i kako izgleda sam pregled. Takođe, predstavljen je i način reakcije i komunikacije u slučaju neželjene trudnoće, kao i pružanje podrške u ovakvim situacijama.

Svrha seksualnog zdravlja je unapređenje kvaliteta života i ličnih veza, a ne samo savetovanje i zaštita vezana za reprodukciju i polno prenosive bolesti.

 

Sistemi podrške

U okviru modula podrške jednim delom smo se fokusirali na sisteme opšte podrške kad je reproduktivno zdravlje u pitanju dok smo se u drugom delu bavili problemima fertiliteta i vidovima podrške koji su dostupni u ovom smislu.

Reproduktivna zdravstvena zaštita predstavlja skup metoda, tehnika i usluga koje doprinose reproduktivnom zdravlju i dobrobiti kroz sprečavanje i rešavanje reproduktivnih zdravstvenih problema. Ovde mislimo na sve vrste savetovanja, edukacija, zdravstvenih usluga i sličnog.