„RETHINK“ Trening održan je u Vrnjačkoj banji

U periodu od 6-11. maja 2022. godine u Vrnjačkoj banji održan je trening za omladinske radnike/ce i mlade ljude sa ciljem edukacije o reproduktivnom zdravlju i izrade metoda za edukaciju i informisanje mladih na ovu temu. Učesnici/e su imali prilike da od eksperta saznaju osnovne informacije koje treba preneti mladima kao i koji je pravi pristup za prenošenje informacija o reproduktivnom zdravlju. Učesnici/e su nakon toga pripremili metode neformalnog obrazovanja za prenošenje informacija o reproduktivnom zdravlju mladim ljudima. U naredom periodu biće održane radionice sa mladim ljudima kako bismo se uverili u valjanost pripremljenih metoda. Studenti i srednjoškolci daće nam svoje povratne informacije o ovakvom pristupu.

Projekat REthink your health je podržan od strane Fondacije Tempus kao deo Erazmus+ programa Evropske unije i sprovode ga Šansa za roditeljstvo (Srbija) i Connect International (Belgija).