KO TREBA DA TE PODRŽI

Na pitanje od koga očekuju podršku i informacije o reproduktivnom zdravlju, mladi na prvom mestu pominju svoje roditelje i porodicu, pa tek onda slede vršnjaci ili Internet na primer. Ljudi u koje najviše imaš poverenja i jesu oni koji mogu najviše da ti pomognu kad ti je neka informacija ili savet potreban. Nemoj zaboraviti da su zdravstvene ustanove te u kojoj rade lekari obučeni da ti daju stručnu pomoć i da im se u svakom trenutku možeš obratiti.

Neke države nemaju do kraja pripremljene ili sprovedene strategije za očuvanje reproduktivnog zdravlja i obrazovanja mladih. Ovo je slučaj npr u Srbiji, ali pritisak stručne i šire javnosti treba da postoji kako bi se uskoro moglo pričati o seksualnom obrazovanju u školama i prevazilaženju ovog problema. Dok se to ne desi mladi u Srbiji moraju da zajedno sa svojim okruženjem preuzmu sami odgovornost i zaštite se na pravi način. Uloga roditelja je jako važna, kao i drugih autoriteta koje mladi imaju.